Oferta

Wszystkie ubezpieczenia w Grupie TAURON zawierane są za pośrednictwem lub przy udziale TAURON Ubezpieczenia. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi Zakładami Ubezpieczeń, oferujemy szeroki wachlarz usług.

Branża, w której firma działa

TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o. jest spółką brokerską funkcjonującą w strukturach Grupy TAURON. TAURON Ubezpieczenia [TU] powstał w celu świadczenia usług w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i obsługi brokerskiej sektora energetycznego.

Zajmujemy się szerokorozumianym doradztwem ubezpieczeniowym zarówno dla Spółek z Grupy TAURON jak i podmiotów zewnętrznych.
Głównym klientem TU jest Grupa TAURON, będąca jednocześnie gwarantem naszego rozwoju i bezpieczeństwa.

TU świadczy usługi brokerskie m.in. dla sektora energetycznego, wydobywczego, remontowego, a także finansowo-księgowego.
Specjalistyczna wiedza pozwala na stworzenie programów ubezpieczeniowych oraz rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów

Kadry TU, to specjaliści o wieloletnim doświadczeniu. Ponad 60 % kadry posiada uprawnienia brokerskie wymagane przez ustawę z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym do wykonywania czynności brokerskich. Obsługa klientów korporacyjnych z wolumenem składki sięgającym kilkudziesięciu milionów złotych rocznie czyni z nas i naszych klientów istotnych partnerów dla największych ubezpieczycieli w Polsce

Oferowane usługi

Najważniejsze elementy usługi brokerskiej:
Analiza ryzyka ubezpieczeniowego i opracowanie na jej podstawie optymalnego programu ubezpieczeniowego. Opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w kontekście nowego lub specyficznego zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową. Pośredniczenie w zawarciu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Przygotowanie instrukcji, dokumentów oraz organizacja szkoleń dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za ubezpieczenia w firmie. Opiniowanie wymogów ubezpieczeniowych stawianych wykonawcom remontów, modernizacji i inwestycji oraz analiza polis kontrahentów pod kątem ich zgodności z umowami.

TAURON Ubezpieczenia w ramach proponowanych usług zapewnia

Najważniejsze elementy usługi brokerskiej:
Pozyskanie możliwie najszerszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości finansowych firmy. Kompleksowość i jednorodność ochrony ubezpieczeniowej. Oszczędność czasu i środków poprzez odciążenie własnych zasobów ludzkich. Dostęp do najnowszych produktów i rozwiązań ubezpieczeniowych. Doradztwo w zakresie postępowania w przypadku powstania szkody. Ocena zdarzenia pod kątem odpowiedzialności ubezpieczyciela. W szkodach istotnych współudział w oględzinach szkody. Pomoc i doradztwo w zakresie kompletowania dokumentacji związanej ze szkodą. Nadzór nad terminową wypłatą odszkodowania. Przygotowanie ewentualnych odwołań od decyzji ubezpieczyciela