O spółce

Wszystkie ubezpieczenia w Grupie TAURON zawierane są za pośrednictwem lub przy udziale TAURON Ubezpieczenia. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi Zakładami Ubezpieczeń, oferujemy szeroki wachlarz usług.

TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o. powstała w roku 2013 i w tym samym roku uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia działalności brokera ubezpieczeniowego. Numer zezwolenia 1930/13.

Tauron Ubezpieczenia sp. z o.o. powstał w związku z realizacją Polityki Ubezpieczeniowej Grupy Tauron. Spółka reprezentuje i działa na potrzeby Grupy Tauron i jest jej pełnomocnikiem na rynku ubezpieczeniowym.

Podstawowym przedmiotem działalności TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o. jest:

działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

Kontakt

Adres do korespondencji

Tauron Ubezpieczenia sp. z o.o.
ul. Widok 19
40-118 Katowice

tel: (0 32) 467 22 65
e-mail: tu@tauron.pl

Dane Spółki

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000396356 NIP: 95427320000
REGON: 242734950
KNF: 1930/13

Kapitał zakładowy: 25.000,00 zł